Kokonaisarkkitehtuurin palvelut

Kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät palvelumme sisältävät

 • konsultointia
 • ​välineet käyttöösi
 • koulutuksia, sekä organisaatiokohtaisena että avoimena tarjontana

Lisäksi kirjoitamme blogeja ja pidämme aiheeseen liittyviä webinaareja. Koulutuksemme ja webinaarimme löydät oppia.fi.

Konsultointipalvelut

Konsultointia voit tarvita eri tilanteissa. Tyypillisiä tilanteita, joissa asiakkaat kääntyvät puoleemme ovat:

 • omassa organisaatiossa ei ole riittävää osaamista kokonaisarkkitehtuurista. Jonkun selvityksen tuloksena, on päädytty siihen, että kokonaisarkkitehtuuria pitäisi tehdä, mutta ei oikein päästä edes alkuun. Tai kokonaisarkkitehtuurissa on joku osa-alue, jota kukaan omasta arkkitehtuuritiimistä ei hallitse riittävän hyvin
 • olet käynnistämässä kokonaisarkkitehtuuritoimintoa ja tarvitset siihen apua. Toiminnon käynnistämisen pitäisi olla organisaatiossasi kertaluontoinen tekeminen, kertaalleen käynnistettyhän on sen jälkeen toiminnassa. Niinpä kokemusta näistä kertaluontoisista tehtävistä ei organisaatiossasi välttämättä ole. Eikä kuulukaan olla.
 • olet käyttöönottamassa kokonaisarkkitehtuurivälinettä. Tämä on organisaatiollesi kertaluontoinen tehtävä, meille taas useammin tapahtuvaa. Joskus väline joudutaan ottamaan käyttöön pari kolme kertaa ennen kuin homma alkaa toimia. Meidät pyydetään tyypillisesti paikalle siihen kolmanteen. Kutsumme sitä välineen haltuunotoksi.
 • arkkitehtuurin tekemiseen tarvitaan lisää resursseja. Arkkitehtuurityön määrä ei ole vakio, joskus sitä tarvitaan enemmän ja joskus vähemmän. Tähän konsulttien käyttö sopii hyvin. Voi myös olla, että organisaatiosi ei edes halua palkata kaikkia arkkitehteja työsuhteeseen. Sitä paitsi konsulttien käyttö helpottaa muuttuvaan osaamistarpeeseen reagoimista.
 • kokonaisarkkitehtuurin ja muun kehittämisen välillä on jatkuva kädenvääntö siitä, mikä tekeminen kuuluu kenenkin tehtäväksi. Välillä väläytellään myös vaihtoehtoa, että tarvitaanko arkkitehtuuria ensinkään. Kehittämiseen liittyvien tehtäväkokonaisuuksien työnjakoon saat parhaat vinkit Coalasta.
 • kokonaisarkkitehtuuritiimin hankinta coalasta

Tutustu konsultteihimme. Kullakin meistä on oma osaamisalue, mutta myös paljon yhteistä. Perusarkkitehtuurityö mallintamisineen sujuu kaikilta. Toimeksiannon miehitämme asiakkaan tarpeen mukaan. Joissain toimeksiannoissa painottuu koulutus ja mentorointi, joissain taas tarvitaan hyvä ICT-osaaminen pohjaksi, ja on meillä myös prosessikehittäjiä.

Kokonaisarkkitehtuurin välineet

Coala on BiZZdesign-välineen jälleenmyyjä. Tutustu edustamaamme välineeseen liittyvään tarjontaan täällä. BiZZdesign on erinomainen valinta mallinnusvälineeksi. Sillä arkkitehti saa vähemmällä työllä enemmän aikaiseksi.

Konsultoimme myös muita välineitä. Kussakin organisaatiossa on käytössä joku väline ja ymmärrämme hyvin, että välinettä ei noin vain vaihdeta toiseksi, vaan parasta olisi yrittää tulla toimeen jo valitulla. Tuntemiamme välineitä ovat mm. Sparx EA, QPR, ARIS ja Mega Suite.

Välinekonsultointimme on tyypillisesti jotain näistä:

 • arkkitehtuurityö mallinnusvälineellä. Kaikki coalat ovat mallinnustaitoisia ja osaavat käyttää eri välineitä. Toki arkkitehtuurista tuotetaan myös erilaisia esityksiä ja raportteja, eli pelkällä mallinnusvälineellä emme mekään pärjää.
 • välineen käyttötavan standardointi ja tuotetun sisällön laadun parantaminen. Voi olla, että yksi arkkitehti käyttää välinettä yhdellä tavalla ja toinen toisella. Tällöin sisältökin on sen näköistä, pahimmillaan kaoottista. Palveluihimme kuuluvat mallinnuskäsikirjat, erilaiset laaduntarkastustoimet ja ”oikein tehdyn” sisällön tuottaminen. Arkkitehtuurin sisältö harmonisoituu parhaiten, jos yhteinen mallinnustapa jalkautetaan esimerkin avulla.
 • välineen käyttöön tarvittava ohjeistus ja roolitukset. Mitä tekee pääkäyttäjä? Entä onko kaikilla arkkitehdeilla ja projektiryhmän jäsenillä samanlaiset tarpeet? Meillä on valmista pohjamateriaalia tähän.
 • välineen käyttöön liittyvät koulutukset. Käytännössä emme koskaan kouluta pelkkää välineen käyttöä, vaan samalla myös arkkitehtuurin kuvaustavan. Välinettähän ei koskaan käytetä irrallaan muusta arkkitehtuurityöstä.
 • välineen vaihtoon ja uuden välineen käyttöönottoon liittyvä konsultointi. Uutta välinettä käyttöönotettaessa on ymmärrettävä, mitkä asiat ovat tärkeitä laittaa kuntoon heti alussa, sillä niiden korjaaminen muuttuu kertaluokkaa vaikeammaksi, jos ongelman antaa ensin muhia.

Luonnollisestikaan välinekonsultointi ei aina eroa muusta konsultoinnistamme. Monissa toimeksiannoissamme teemme molempia.

Kokonaisarkkitehtuurin koulutukset

Sovitamme kokonaisarkkitehtuurin palvelumme siihen, mikä on asiakkaan toivoma tekemisen taso. Halutaanko arkkitehtuuria tehdä vain minimimäärä oman toimen ohella vai onko suunnitteilla isompikin arkkitehtuuritoiminto? Ovatko arkkitehdit omaa väkeä vai konsultteja? Meillä on koulutustarjontaa joka lähtöön.

Koulutuksia pidämme sekä asiakaskohtaisina että avoimena tarjontana. Koulutuksia meillä on mm. seuraavanlaisia:

 • koulutuksia välineistä (esim. BiZZdesign), kuvaustavoista (esim. ArchiMate®) ja menetelmistä (kuten vaatimushallinta). Nämä ovat arkkitehdin tarvitseman perusosaamisen luomista.
 • sertifiointikursseja (tällä hetkellä ArchiMate®)
 • koulutuksia aloittelijoille ja arkkitehtuurikuvausten hyödyntäjille. Kaikki eivät halua päätoimisiksi arkkitehdeiksi, niinpä meillä on soveltavaa koulutusta myös muille.
 • syventävää koulutusta arkkitehdeille eli koulutusta asiantuntijalta asiantuntijalle
 • kohderyhmän mukaan räätälöityä koulutusta. Esimerkiksi arkkitehtuuritaustaisille prosessimallinnuskurssi kannattaa tiivistää puolta lyhyempään aikaan, sillä osa asioista on jo tuttua.

Koulutuksemme nivoutuvat konsultointiin. Aina ei ole tarkoituksenmukaista pitää luokkahuonemuotoista koulutusta, vaan konsulttimme voivat olla mukana ohjaamassa päivittäistä työtä. Osa koulutuksista on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

Kouluttajiamme ovat Tarja ja Anna. Molemmat tekevät koko ajan käytännön arkkitehtuurityötä. Coala ei kouluta asioita, joista meillä ei ole käytännön kokemusta.

Lisää tietoa kokonaisarkkitehtuurista

Jos haluat tietää ”mitä se kokonaisarkkitehtuuri oikein on”, kuuntele webinaarejamme ja lue blogiamme. Lisäksi kannattaa seurata konsulttien LinkedIn-profiileja.

Voit kontaktoida ketä tahansa coalaa joka tuntuu sopivalta, tai Annaa yleisesti (Anna Aaltonen, 040 570 8099, anna.aaltonen@coala.fi)

Katso myös

Yhteydenotto