Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuurilla analysoidaan yrityksen strategia, liiketoimintamalli, prosessit ja IT-ratkaisut.

Kokonaisarkkitehtuuri on joukko työtapoja, joilla tämä saadaan tehokkaasti aikaiseksi. Kokonaisarkkitehtuurin tavoite on muodostaa yhtenäinen yleiskuva, joka auttaa päätöksenteossa ja jatkon suunnittelussa. Kokonaisarkkitehtuuri on luonteeltaan ennemmin jatkuvaa toimintaa kuin projekti, vaikka joitakin osakokonaisuuksia kannattaakin projektoida.

Kokonaisarkkitehti-coalat

Coalat ovat tehneet kokonaisarkkitehtuuria monille toimialoille, erikokoisille yrityksille sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Tekemisen tapa on sovitettava organisaation ja käyttötarkoitukseen mukaan. Yhtä kaikille sopivaa reseptiä ei ole, vaan työtapojen kirjosta on osattava poimia toimiva osajoukko. Arkkitehtuurin tekeminen vaatii myös käytännön kokemusta, parhaiten tuntuma säilyy, kun sitä tekee päivittäin.

”Annan erikoisalaa on kokonaisarkkitehtuurin jalkautus. Eetu on tutkimustyössään perehtynyt kokonaisarkkitehtuurin hyötyihin. Petteri nivoo kokonaisarkkitehtuurin IT-ratkaisuun. Tarja kouluttaa ja tuntee JHS-suositukset kuin omat taskunsa. Kaikki me teemme kokonaisarkkitehtuurityötä asiakasprojekteissa; olemme tehneet jo usean vuoden ajan.”

Kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet

Kokonaisarkkitehtuuri sisältää liiketoiminta-, prosessi-, informaatio-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin. Teemme konsultointia näille kaikille.

Toimeksiannoissamme tyypillisiä tehtäviä ovat:

  • suunnitella millainen tapa tehdä kokonaisarkkitehtuuria on organisaatiolle sopiva, käynnistää ja jalkauttaa se organisaation omaksi toiminnaksi
  • tuottaa kokonaisarkkitehtuurin avulla esiselvityksiä ja suunnitelmia hankkeiden eteenpäinviemiseksi
  • tukea strategian toteuttamista analysoimalla organisaation nykytila ja suunnittelemalla etenemismalli kohti tavoitetilaa
  • suunnitella miten projekteissa tehtävä työ nivoutuu kokonaisarkkitehtuuriin
  • kuvata miten kokonaisarkkitehtuuri vaikuttaa työnkuviin organisaation sisällä että toimittaessa ulkoisten osapuolten kanssa.

Kokonaisarkkitehtuuri ja välineet

Kokonaisarkkitehtuurivälinettä tarvitaan ennemmin tai myöhemmin, muuten tarvittavien arkkitehtuurimallien ylläpito muuttuu mahdottomaksi. Välineen käyttöönotossa oleellista on saada toimintatapa riittävän hallituksi, mutta pitää välineeseen tehty panostus järkevänä suhteessa käytön laajuuteen.

Kokonaisarkkitehtuurivälineistä edustamme BiZZdesignia Suomessa. Tunnemme hyvin myös muita välineitä, joita ovat mm. ARIS, QPR, Sparx, Mega.

Katso myös

Yhteydenotto