Kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketti

Mihin tarpeeseen?

Kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketti on oikea valinta silloin, kun olet käynnistämässä kokonaisarkkitehtuuritoimintoa. Toiminnon käynnistämisenhän pitäisi olla kertaluontoinen tekeminen, joten kokemusta siitä ei organisaatiossasi välttämättä ole. Eikä tarvitsekaan olla.

Miksi paketti kannattaa hankkia?

Ilman aikaisempaa kokemusta kokonaisarkkitehtuurin käynnistämisestä sinun on helppo mennä vikaan. Kriittisiä asioita voi jäädä sopimatta ja suunnittelematta. Tai sitten suunnitelmista tulee liiankin monimutkaisia ja raskaita. Lopputuloksena voi olla se, että kokonaisarkkitehtuurituotoksia ei synny ja vaikka syntyisikin, niitä ei hyödynnetä missään.

Meillä on kokemusta kymmenien organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin käynnistyksestä. Hyödynnämme työssämme koeteltua valmismateriaalia, jonka avulla pääsemme nopeasti liikkeelle. Kokonaisarkkitehtuurin käynnistämiseen ei kannatakaan käyttää liikaa aikaa, vaan päästä itse arkkitehtuurityöhön mahdollisimman nopeasti. Muuten into voi lopahtaa heti alkuunsa.

Mitä paketti sisältää?

Teemme sinulle tarvittavat ohjeet ja suunnitelmat kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseksi. Käymme yhdessä läpi erityistarpeesi ja meiltä saat myös vinkkejä jalkautukseen.

Kutsumme tätä kokonaisuutta hallintamalliksi. Hallintamalli sanana saattaa kuulostaa byrokraattiselta ja suuritöiseltä. Moni näkemistämme hallintamalleista on ollutkin sellaisia. Me kuitenkin lähdemme siitä, että hallintamalli ei saa olla yhtään raskaampi kuin tarvitaan. Pidämme hallintamallin käytännönläheisenä ja tiiviinä.

Työn lopputuotteet ovat seuraavat:

 • Kokonaisarkkitehtuurin tilanteen, tavoitteiden ja asemoinnin kuvaus (PowerPoint)
 • Coalan kypsyystasoarvion täyttäminen nyky- ja tavoitetilasta (pdf)
 • Pohjaehdotus kokonaisarkkitehtuurin organisoinnista – arkkitehtuuritoiminto, roolit, arkkitehtuurin ohjausmekanismit, työtavat ja välineet sekä vuosikello (PowerPoint)
 • Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin mallinnuskäsikirja räätälöitynä organisaatiosi tarpeisiin (PowerPoint)
 • Kokonaisarkkitehtuurin etenemissuunnitelma kolmelle seuraavalle vuodelle ja tarkempi työsuunnitelma ensimmäiselle vuodelle (PowerPoint)

Kauanko työssä kestää?

Aikataulu on sovittavissa tilanteesi mukaan, mutta yli kahta kuukautta työhön ei kannata käyttää. Tähän aikatauluun työ on kyllä hyvin tehtävissä, jos vain tarvittavat palaverit saadaan kalenteriin.

Paljonko tämä vie omaa aikaani?

Sovimme yhdessä työn toteuttamista varten tarvittavat palaverit. Yleensä tarvitaan kuudesta kymmeneen puolentoista tunnin tapaamista.

Mitä hallintamalli tarkalleen ottaen sisältää?

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Tavoitteet kuvaavat, mitä kokonaisarkkitehtuurilla halutaan organisaatiossasi saavuttaa. Tavoitteet kuvaavat, mitä pitää saada aikaan ja kuinka korkealle rima arkkitehtuurityössä nostetaan.
 • Asemointi kuvaa, miten kokonaisarkkitehtuuri liittyy organisaatiosi muihin kehittämiseen liittyviin toimintoihin. Kun työnjako on sovittu, tiedetään missä toiminnoissa arkkitehtuuria hyödynnetään ja mitkä toiminnot tuottavat sille syötteitä. Kokonaisarkkitehtuurin ylläpito on myös muistettava.
 • Organisointi ottaa kantaa siihen, kuinka kokonaisarkkitehtuurityö on organisoitu ja millaiset sen työtavat ovat. Onko arkkitehtuuri oma yksikkö vai virtuaalitiimi? Mitä rooleja meillä arkkitehtuurityöhön liittyen on ja millaiset niiden työnkuvat ovat? Minkälaisia työtapoja arkkitehtuurityöhön liittyy?
 • Mallinnustapa kuvaa, mitä kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin sisältöjä tuotetaan ja miltä ne näyttävät. Kuvaamme organisaatiollesi sopivan mallinnustavan mallinnuskäsikirjana ja tuotamme siihen esimerkit oman organisaatiosi sisällöllä. Esimerkki mallinnuskäsikirjasta on saatavilla täällä.
 • Välineet ottaa kantaa siihen, kuinka arkkitehtuurivälineitä hyödynnetään organisaatiossasi. Siinä otetaan kantaa esimerkiksi siihen, miten mallinnustapa toteutuu käytettävällä välineellä ja tarvitaanko tiedon siirtoa vaikkapa kokonaisarkkitehtuurin ja järjestelmäsalkun välillä.
 • Etenemissuunnitelma kuvaa arkkitehtuuriin liittyvät tavoitteet lähivuosille vaiheistettuna suunnitelmana, joka on konkreettinen ja realistinen. Kuvaamme myös tarkemman työsuunnitelman ensimmäiselle vaiheelle.

Mitä muuta tarvitsen, että saan kokonaisarkkitehtuurityön käyntiin?

Kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketin hankittuasi on arkkitehtuurityön käynnistäminen kiinni enää jalkautuksesta. Suunnitellut tiimit ja roolit on otettava käyttöön. Mallinnustapa ja välineiden käyttötapa on koulutettava arkkitehdeille. Myös arkkitehtuurin hyödyntäjille on hyvä pitää koulutustyyppisiä tietoiskuja. Coalalla on avointa koulutustarjontaa ja meiltä saat myös räätälöityjä koulutuksia.

Lisäksi tarvitaan viestintää, jotta organisaatiossasi tiedetään, mihin arkkitehtuuria voi hyödyntää ja missä siihen liittyen tällä hetkellä mennään. Arkkitehtuuriasioita kannattaa leipoa sisään organisaatiossasi käytössä oleviin työtapoihin (esimerkiksi projektityömalli), niin ne jalkautuvat parhaiten.

Sisällöt ovat tietysti arkkitehtuurin pihvi, joten kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurikuvauksia kannattaa alkaa tuottamaan heti, kun linjaukset mallinnustavasta ja välineistä on tehty.

Voiko Coala tuottaa meille myös kokonaisarkkitehtuurikuvaukset?

Totta kai! Kokeneet konsulttimme tekevät myös arkkitehtuurikuvauksia. Yleensähän kokonaisarkkitehtuuriin soveltuvaa sisältöä on jo olemassa, joten tilanne kannattaa kartoittaa.

Ota yhteyttä, niin sovitaan palaveri, jossa käymme läpi tilanteesi ja olemassa olevat materiaalit. Tämän perusteella voimme toimittaa tarjouksen arkkitehtuurisisältöjen tekemisestä.

Paljonko paketti maksaa?

Kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketin hinta on organisaatiosta ja tilanteesta riippuen 15 000–25 000 € (alv 0). Tämä sisältää hallintamallin, ei arkkitehtuurikuvauksia.

Miten tilaan käynnistyspaketin tai saan lisätietoja?

Yleensä on kätevintä sopia aiheesta Teams-palaveri. Se taas on helpointa sopia sähköpostilla.

Lähetä siis viesti osoitteeseen info@coala.fi. Sitä meillä lukee aina joku.

Yhteydenotto