Mitä se mallintaminen oikein on?

Blogi

Erityisesti pitkän linjan mallintajat korostavat, että he eivät piirtele kuvia vaan nimenomaan mallintavat. Mutta mitä mallinnus on? Mallintaessa luodaan kuvia, mutta se ei ole pelkkää piirtelyä. Kuvissa olevilla elementeillä on tietty merkitys (esim. prosessi, tietojärjestelmä) kuten myös elementtien välisillä yhteyksillä (tietojen siirto, palvelun tuottaminen). Useimmiten näitä kuvia tehdään mallinnusvälineellä, jolloin elementeistä ja niiden välisistä yhteyksistä syntyy verkosto. Elementtien verkosto täydentyy kuvien piirtämisen kautta. Aina välillä mallintaja tarkastaa, että verkosto on ehyt eli ettei siellä ole ristiriitoja tai tuplia. Tätä kaikkea kutsutaan mallintamiseksi. Ennen kuin sekä kuvat että elementtien verkosto ovat ehyitä tarvitaan useita iterointikierroksia.

Mallintamiseen tarvitaan kuvaustapa eli notaatio. Notaatio (esim. ArchiMate®) kertoo miltä eri elementit näyttävät. Esimerkiksi liiketoimintaprosessi on suorakaide, jonka oikeassa yläkulmassa on nuoli. Liiketoimintaprosessi on keltainen. Tietovirta taas on tietynlainen katkoviivanuoli. Notaatio voi olla kuvattu standardiksi. Silloin useampi osapuoli on osallistunut sen kehittämiseen ja standardi julkaistaan dokumentoituna. Jos standardi on avoin, voi sitä käyttää kuka tahansa. Notaation kehittämisessä on yllättävän paljon työtä. Jotta notaatio toimii eri tilanteissa, on yksikäsitteinen ja ristiriidaton, tarvitaan useita editointikierroksia. Käytännössä siis työtä. Standardien tekemisen haastavuus alkaa olla yleisesti tunnustettu tosiasia, joten omatekemiä notaatiota näkee yhä harvemmin.

Notaatiosta on paljon hyötyä. Aikaa ei mene oman kuvaustavan kehittämiseen ja lukijoidenkin elämä helpottuu. Ei tarvitse arvailla, mitä mikäkin tarkoittaa, kun notaatio pysyy samana. Tällä hetkellä ArchiMate® on saavuttanut de-facto-standardin aseman. Aikaisemmin kullakin mallinnusvälineellä oli oma notaatio. Standardinotaatio helpottaa huomattavasti mallintajan elämää. Välinettä, työpaikkaa tai konsultointoimeksantoa vaihdettaessa notaatio pysyy samana. Tehtävästä toiseen on helpompi siirtyä.

Notaatio on toki opeteltava ja siihen menee oma aikansa. Netistä löytyy materiaalia, mutta usein jonkinlainen kurssikin on paikallaan. Notaatiot ovat varsin laajoja ja laajentuvat versio versiolta. Koulutukseen osallistumisesta on se hyöty, että useimmiten opettaja tietää, mitkä asiat ovat oleellisempia kuin toiset. Coalan koulutustarjonnan löydät oppia.fi alustalta.

Mallintaminen on siis muuttunut formaalimmaksi, standardoituneemmaksi ja kaikkineen ammattimaisemmaksi tekemiseksi. Mallintaminen on kaikesta tästä huolimatta luovaa asiantuntijatyötä. On osattava erottaa oleellinen epäoleellisesta, kysyä asioita oikealla tavalla ja piirtää sellaisia kuvia, jotka ovat viestiviä ja ymmärrettäviä. Myös notaatioon vihkiytymätön osaa lukea arkkitehtuurikuvia oikein, jos vain sisältö on kohdillaan. On sinänsä aika helppo päätellä, että ”ne siniset” laatikot ovat tietojärjestelmiä, kun nimenä on tuttu tietojärjestelmä. 

Yhteydenotto