Prosessikehittäminen

Prosessikehittämiseen sisältyy sekä prosessien mallinnus että prosessien parantaminen ja mittaaminen.

Prosessimallinnus tuottaa prosessikuvaukset joko nykytilasta tai tavoitetilasta. Nykytilan kuvaus auttaa ymmärtämään, mikä on nykyinen toimintatapa ja miten tekemiset liittyvät toisiinsa. Tavoitetilan kuvaus taas toimii suunnitelmana uuden toimintatavan toteuttamisessa ja jalkauttamisessa.

Prosessien parantamiseen liittyy erilaisia tekniikoita ongelmakohtien etsimiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen. Menetelminä mm. Lean Six Sigma. Prosessia voidaankin kehittää monin tavoin ilman, että siitä on tehty määrämuotoinen prosessikuvaus. Riittää, että prosessi ymmärretään.

Prosessikehittäminen on sovitettava osaksi muuta organisaation kehittämistä. Prosessit mm. muodostavat yhden kokonaisarkkitehtuurin osa-alueen. On myös olemassa riski, että siiloja syntyy prosessikehittämisen sisälle, huomataan että organisaatiolla on kolmet prosessit: IT-prosessit, Lean-prosessit ja ARIS-prosessit. (ARIS on yksi prosessikuvaamisessa käytetyistä mallinnusvälineistä). Me tunnemme erilaiset prosessien kehittämistavat ja autamme sinua pääsemään siihen, että sinulla on vain yhdet prosessit, joita kylläkin parannetaan kaikin keinoin.

Prosesseja voi mitata hyvinkin manuaalisesti. Jo pienenkin aineiston kerääminen ja analysointi on silmiä avaavaa. Prosessien suorituskyvyn jatkuvaan seurantaan taas kannattaa rakentaa kunnon järjestelmätuki. Siihen on tarjolla erilaisia ratkaisutapoja ja autamme sinua mielellämme tarvittavissa esiselvityksissä ja ratkaisuvalinnoissa. Katso lisää IT-arkkitehtuurin palveluistamme.

Jalkauttaminen

Prosessikehittäminen ei saa olla liian konsulttivetoista. Toimivinta on, jos prosessien omistajat ovat vastuussa toiminnan kehittämisestä. Prosessin mukaan työskentelevien panos taas on tarpeellinen prosessin parantamisessa. Pienetkin ideat voivat merkittävästi vähentää virheitä ja poistaa pullonkauloja.

Prosessien haltuunotto kannattaa projektoida ainakin joiltain osin. Muuten tekeminen jää helposti hyväksi aikeeksi, mutta muiden työkiireiden alle. Jalkauttamisen osana tarvitaan koulutusta työhön osallistuville, sekä prosessiajatteluun että mahdollisiin mallinnusvälineisiin.

Konsulttimme ovat olleet mukana jalkautuksissa hyvin erilaisissa ja erikokoisissa organisaatioissa. Olemme olleet tukemassa sekä käynnistysvaihetta että jatkokehittämistä.

Menetelmät ja välineet

Olemme olleet suunnittelemassa ja ohjeistamassa prosessimallinnusta eri organisaatioiden kanssa. Prosessien kuvaustavan pohjaksi valitaan yleensä joku standardi, BPMN2 yhtenä suosituimmista. BPMN2 on standardina niin laaja, että saman tien kannattaa sopia noudatettavasta osajoukosta. Etenkin liiketoiminnassa työskentelevien mallintajien käyttöön riittää vain kourallinen symboleja.

Tunnemme myös prosessimallinnusvälineet (mm. MEGA Suite, ARIS ja QPR), autamme sinua niiden valinnassa ja osallistumme välineen kouluttamiseen mallintajiesi käyttöön. Coala on BiZZdesignin yhteistyökumppani Suomessa, lue lisää. Välineen lisäksi tarvitaan myös muita ohjeita; esim. lukijaa ajatellen on syytä sopia mallinnetaanko prosessit pystyyn vai vaakaan. Menetelmien ja välineiden kanssa askartelun ei tarvitse olla organisaatiosi ydinosaamista. Me voimme auttaa sinua niissä, jotta pääset keskittymään oleellisimpaan – prosessien parantamiseen.

Katso myös

Yhteydenotto