IT-arkkitehtuuri

IT-arkkitehtuuri tehdään yleensä joko projekteissa tai projektien tarpeisiin.

Vaikuttavinta arkkitehtuurityö on, jos arkkitehtuuri on mukana jo hankevalmistelussa. Tietyt arkkitehtuurit, kuten integraatioarkkitehtuuri ja teknologiaratkaisut, voivat palvella useampiakin järjestelmäuudistuksia. Informaatioarkkitehtuuri taas on oleellinen rajapintojen suunnittelussa ja tapa varmistaa integraatioarkkitehtuurissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Arkkitehtuurityö on ratkaisu liiketoiminnan tarpeisiin. Konsulteillamme on vankka prosessikehitys- ja määrittelytausta, joten kuvaamme tarvittaessa myös liiketoiminnan tarpeet. Kaivamme tarpeenne esiin, priorisoimme ne, sekä teemme ratkaisuehdotukset. Sinun ei tarvitse etukäteen pohtia, onko joku tekeminen nimenomaan arkkitehtuurityötä, vaan teemme myös IT-konsultointia.

Olemme osallistuneet valmispakettien valintaprosesseihin ja työstäneet arkkitehtuureja esimerkiksi seuraaviin ratkaisuihin: käyttäjä- ja pääsynhallinta (IAM), yrityssisällönhallinta (ECM), asiakashallinta (CRM), asianhallinta. Yksityiskohtaiset ratkaisut, miten asiat ratkaistaan juuri tietyn toimittajan tietyllä teknologialla, jätämme muille toimijoille.

Arkkitehtuuriohjaus

Arkkitehtuuriohjaus varmistaa, että projektissa tehty ratkaisu on arkkitehtuurin mukainen. Yksinkertaisinta on kuvata arkkitehtuuriohjaus prosessina, jossa näkyvät eri tiimien ja roolien vastuut. Arkkitehtuuriohjaus voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. Tarkastettava asia voi olla vaikkapa muutama teknologialinjaus, joiden mukaisuus varmistetaan. Myöhemmin voidaan lisätä muita tarkistettavia asioita. Arkkitehtuuriohjaus on kytkettävä myös muuhun IT-hallintamalliin ja päätöksentekoon. Aina ei edes tarvita mitään uusia foorumeita.

Arkkitehtuurin mukaisuutta kannattaa seurata myös välitarkastuspisteissä. Alussa arkkitehtuurin mukaisuus voi olla hyväkin, mutta pitkin matkaa esille tulleet muutostarpeet voivat yhteenlaskettuna viedä ratkaisun kauas alkuperäisestä arkkitehtuurista.

Projektin päätyttyä on myös syytä päivittää nykytilan arkkitehtuurikuvauksia projektin aikaansaamilla muutoksilla.

Konsulttimme ovat työskennelleet sekä asiakkaan että toimittajan puolella. Projektityön realismi on siis meille tuttua. Arkkitehtuurin tavoitteiden on oltava saavutettavissa olevia, mutta pieni haasteellisuus ei ole pahitteeksi. Jos projekteja tuetaan arkkitehtuurin noudattamisessa oikeissa kohdissa, se säästää kaikkien työaikaa ja nopeuttaa etenemistä.

Menetelmät ja välineet

Useimmat välineet taipuvat moneen, niinpä kokonaisarkkitehtuurivälineillä voi tehdä myös IT-arkkitehtuurin mallinnusta sekä kuvata prosesseja. Tunnemme myös UML-mallinnusvälineitä, sekä vaatimusmäärittelyn ja testauksen työkaluja monipuolisesti.

Yhteydenotto