Mitä tekisin organisaation digitaalisella kaksosella (Digital Twin)?

Blogi

Digitaalisella kaksosella (Digital Twin) tarkoitetaan virtuaalista mallia jostakin reaalimaailman kohteesta, kuten teollisuuden tuotantoprosessista. Ideana on luoda kohteesta yksityiskohtainen malli, jonka avulla kohteen toimintaa voidaan simuloida ja analysoida. Tätä kautta voidaan löytää tehottomuuksia ja ongelmia sekä tuottaa toiminnan kehittämisessä tarvittavaa tietoa. Lähestymistapa liittyy muihin pinnalla oleviin teknologiatrendeihin, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn ja koneoppimiseen, ja roikkuukin parhaillaan Gartnerin hype-käyrän huipulla. Mutta voisiko organisaatiolla olla digitaalinen kaksonen?

Digitaalinen kaksonen ei ole mikään uusi asia. Esimerkiksi tuotteista ja rakennuksista on tehty digitaalisia malleja kymmeniä vuosia, ja prosessien kehittäminen tiedon analysoinnin kautta (Process Mining) on sekin jo vanha juttu. Idea on kuitenkin noussut viime aikoina laajemmin esille erityisesti esineiden internetin (Internet of Things, IoT) myötä. Antureilla voidaan kerätä vaikkapa tuotantoprosessista tai kokonaisesta tehtaasta tarkkaa tietoa, jonka avulla siitä voidaan rakentaa digitaalinen malli. Näin kohteen toiminta voidaan simuloida ja sitä kautta ennustaa ja kehittää sitä. Suunniteltuja muutoksia voidaan testata mallilla, ennen kuin ne tehdään todellisuudessa – mikä säästää työtä ja rahaa. Digitaalisen kaksosen ”uudessa tulemisessa” dynaaminen näkökulma on vahvasti esillä, eli mallin on tarkoitus perustua reaaliaikaisesti kerättyyn tietoon. Malli muuttuu silloin, kun sen kuvaama kohdekin muuttuu.

Nykyään digitaalinen kaksonen yhdistetään yleensä teollisuuden prosesseihin ja järjestelmiin, mutta periaatteessa mistä tahansa kohteesta voidaan tehdä digitaalinen malli – vaikkapa rakennuksesta tai jopa ihmiskehosta. Mikseipä siis myös organisaatiosta. Maailmalla käsitettä Digital Twin (of the) Organization (DTO) onkin jo pari vuotta käytetty Gartnerin ja muiden toimesta. Nykyteknologia ja tiedon hallinta toki asettaa rajoituksia koko organisaation mallinnukselle, verrattuna vaikkapa yksittäisen valmistusprosessin tarkkaan simulointiin. Organisaatiot ovat hyvin monimutkaisia, joten kerätyn ja mallinnetun tiedon määrä täytyy pitää melko rajallisena. Organisaation mallin ei kuulukaan olla (eikä se voi olla) täydellinen kopio todellisuudesta.

Mutta mitä organisaation digitaalisella kaksosella voisi sitten tehdä? Ensimmäisenä tulee mieleen organisaatiomuutosten testaaminen. Perinteisestihän organisaatioiden merkittävistä muutoksista sovitaan ja niitä suunnitellaan melko pienellä piirillä. Suunnitelmat ovat myös alkuvaiheessa melko karkealla tasolla (esim. uusi strategia ja organisaatiokaavio). Tämän jälkeen aletaan sitten miettimään muutosten vaikutusta käytännön tekemiseen ja tietojärjestelmiin, yleensä hirveällä kiireellä. Rivityöntekijän tunnetila on lähinnä epävarmuus. Kannattaako muutoskokeiluja tehdä organisaatiolla, kun koestamisen voisi tehdä digitaalisella kaksosella?

Samalla tavalla digitaalinen kaksonen voisi auttaa selvittämään myös pienempien muutosten, kuten uuden lainsäädännön, vaikutuksia organisaatioon. Otetaanpa esimerkiksi tietosuoja-asetus (GDPR). Digitaalinen kaksonen voisi suoraan kertoa, missä henkilötietoja käsitellään, mihin tietojärjestelmiin niitä tallennetaan ja miten niitä siirretään prosessista ja tietojärjestelmästä toiseen. Lain edellyttämät kuvaukset ovat aina käytettävissä digitaalisessa kaksosessa ja näin vältytään näiden tietojen ylläpidolta vaikkapa kasassa Exceleitä.

Organisaation digitaaliselle kaksoselle on nimikin, nimittäin kokonaisarkkitehtuuri. Kokonaisarkkitehtuuri on malli, joka kuvaa organisaation rakenneosat (palvelut, prosessit, tietojärjestelmät, jne.) ja niiden väliset suhteet. Mallia analysoimalla voidaan helposti tuottaa erilaisia yhteenvetoja, diagrammeja ja riippuvuusanalyysejä päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi. Vaadittava mallinnustyö ei ole valtavan suuri, mutta mallin hyödyntäminen vaatii toki kunnon työvälineet.

Tehdäänkö teillä jo kokonaisarkkitehtuuria? Vaadi arkkitehtuurilta yllä kuvatun kaltaisia analyysejä!

Oli kokonaisarkkitehtuuri teille uusi tai jo tuttu asia, me Coalassa autamme mielellämme organisaation digitaalisen kaksosen rakentamisessa ja hyödyntämisessä! Tutustu kokonaisarkkitehtuuripalveluihimme.

Yhteydenotto