Mitä kokonaisarkkitehtuuri on?

Blogi

Täytyy myöntää, että kokonaisarkkitehtuuri on melko hämärä käsite ja siksi helppo ymmärtää väärin. Aina välillä onkin hyvä palata takaisin perusasioihin. Mitä kokonaisarkkitehtuuri siis on?

Kokonaisarkkitehtuuri on sisältöjä. On aika vaikea väittää, että olisi kokonaisarkkitehtuuria ilman arkkitehtuurikaavioita ja -piirroksia. Arkkitehtuurisisältö onkin kokonaisarkkitehtuurin ydin. Palvelut, prosessit, tietojärjestelmät, tiedot ja teknologiat, siinä tyypillisimpiä kokonaisarkkitehtuurissa kuvattuja elementtejä. Nykyaikaisissa arkkitehtuurivälineissä arkkitehtuuri näyttäytyy elementteinä ja niiden välisinä riippuvuuksina, joista muodostetaan tarvittavat kuvat eri käyttötarkoituksiin. Tuotettavien sisältöjen valitsemiseen saa apua viitekehyksistä (esim. JHS 179). Notaatio (esim. ArchiMate®) taas kertoo, miten sisältö kuvataan.

Kokonaisarkkitehtuuri on palveluja. Vaikka organisaatiosta löytyisi miten hyviä arkkitehtuurisisältöjä, ei se vielä riitä siihen, että niitä oikeasti joku hyödyntäisi tai edes osaisi hyödyntää. Tähän tarvitaan arkkitehtuurin käyttäjille suunnattuja palveluita. Arkkitehti voi esimerkiksi tukea projekteja laajuuden ja riippuvuuksien tunnistamisessa, katselmoida projektien kuvauksia tai jopa tuottaa materiaalia johtajien päätöksentekoa varten. Arkkitehti etsii käyttötarkoitukseen sopivat sisällöt, auttaa niiden tulkitsemisessa ja voi tuottaa tarvittaessa uusia sisältöjä.
Kokonaisarkkitehtuuri on tekemistä. Arkkitehtuurin sisällöt ja palvelut pitää tietysti saada jotenkin aikaan. Liiketoiminta-alueiden ja projektien ”arkkitehtuurointi” on tyypillinen arkkitehtuuritekeminen.

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminto. Kokonaisarkkitehtuuri organisaation tukitoiminto, kuten vaikkapa talous- tai henkilöstöhallinto. Kokonaisarkkitehtuurilla ei tietenkään yleensä ole näin virallista ja tunnettua asemaa, eikä se ehkä näy organisaatiokaaviossa ollenkaan. Yleensä organisaatiossa on kuitenkin jonkinlainen - ehkä virtuaalinen - tiimi, jossa kokonaisarkkitehtuuria tehdään.
Kokonaisarkkitehtuuri on työnkuva. Arkkitehtuurin tekeminen voi kuulua henkilön rooliin, riippumatta siitä mikä henkilön titteli varsinaisesti on. Monia tällaisia henkilöitä jopa kutsutaan arkkitehdeiksi.

Mikä kokonaisarkkitehtuurin pihvi sitten on? Kokonaisarkkitehtuuri on väline suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sen pointti on tarjota tietoa asioista ja niiden välisistä riippuvuuksista. Se on ennen muuta palveluorganisaatio, joka ei korvaa muita toimintoja, vaan auttaa näitä menestymään omilla tonteillaan. Se ei tee päätöksiä muiden puolesta – paitsi ehkä joillain yhdessä sovituilla alueilla, kuten teknologioiden valinnassa – vaan tarjoaa tietoa, että muut voivat tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä.

Lue lisää Coalan kokonaisarkkitehtuuripalveluista täältä.

 

Yhteydenotto