Millainen on hyvä kokonaisarkkitehtuuriprosessi?

Blogi

Toimivat kokonaisarkkitehtuuriprosessit ovat kokonaisarkkitehtuuritoiminnan perusta. Niissä tehdään arkkitehtuurin varsinainen sisältö ja jalkautetaan se organisaatioon. Prosessien toimivuus vaikuttaa suoraan kokonaisarkkitehtuurin käyttöön, jonka kautta taas syntyy suurin osa kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä. Ja koska kokonaisarkkitehtuurityössä mukana olevat sidosryhmät saavat tästä työstä suoraan oppia, voi jo sitä kautta syntyä parempi ymmärrys organisaatiosta ja sen eri osista. Harvoin kuitenkin kaikki on prosesseissa kohdallaan. Poimi tästä kirjoituksesta vihjeet arkkitehtuuriprosessien kehittämiseen!

Niin kuin kaikki muutkin prosessit, myös kokonaisarkkitehtuuriprosessit koostuvat joukosta tekemisiä, jotka johtavat tiettyihin lopputuloksiin. Nämä lopputulokset eivät synny itsestään, vaan niiden toteutukseen tarvitaan resursseja kuten osaavaa työvoimaa, aikaa ja rahaa sekä erilaisia menetelmiä ja työkaluja.

Mitä kokonaisarkkitehtuuriprosesseissa sitten tulisi tuottaa? Prosessien tuloksena pitäisi ensinnäkin syntyä viimeisteltyjä ja hyväksyttyjä arkkitehtuurituotteita, kuten kuvauksia, malleja, periaatteita ja muuta dokumentaatiota. Jotta kokonaisarkkitehtuuri oikeasti vaikuttaisi johonkin, se tulee jalkauttaa organisaatioon. Tämä tapahtuu tuotettavilla arkkitehtuuripalveluilla, kuten projektien arkkitehtuurituella ja arkkitehtuurikatselmoinneilla. Ja niin kuin missä tahansa muussakin dokumentaatiossa, pitää kokonaisarkkitehtuurituotteiden ylläpidosta huolehtia. Tätä varten tuotteiden omistajuus tulee olla selkeästi määritelty.

Millaisia sitten ovat laadukkaat kokonaisarkkitehtuuriprosessit? Seuraavassa on käyty läpi tärkeimpiä laatua edesauttavia tekijöitä.

Miten kokonaisarkkitehtuuriprosessien kehittämisessä sitten pääsee alkuun? Kehittyneemmät prosessihifistelyt, kuten työnkulkujen mallintaminen BPMN:llä kannattaa jättää myöhempiin vaiheisiin, ja lähteä liikkeelle ihan perusasioista miettimällä mitä halutaan saada aikaan ja kenelle. Tästä mietinnästä syntyvät tekemiset tulee vastuuttaa, ja varmistaa että niihin on oikeasti käytettävissä tarpeeksi osaamista ja aikaa. Tarkemmin kokonaisarkkitehtuurin tekemiseen voi pureutua tarkemmin esimerkiksi Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseilla.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa tarkastellaan kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymiseen vaikuttavia asioita ja hyötyjen mittaamista.

Yhteydenotto