Laadukkaita kokonaisarkkitehtuurituotteita on ilo käyttää

Blogi

Kokonaisarkkitehtuurituotteet ovat se kokonaisarkkitehtuurin tyypillisimmin mainittu osa – sen varsinainen sisältö kuten arkkitehtuurimallit ja -kuvaukset, periaatteet ja roadmapit. Jotta kokonaisarkkitehtuuri oikeasti vaikuttaisi johonkin, tulee kokonaisarkkitehtuurituotteet jalkauttaa eli käyttää niitä. Jotta joku haluaisi arkkitehtuuria käyttää mihinkään, tulee sen laatu olla kunnossa. Katso, miten voit tehdä kokonaisarkkitehtuurituotteistasi hyödyllisiä!

Arkkitehtuurituotteiden tuottaminen on arkkitehdin perustaitoja. Siihen kuuluu sekä tiedon kerääminen että varsinainen arkkitehtuurituotteiden luominen ja päivittäminen. Tieto kerätään esimerkiksi työpajoissa, haastatteluissa ja kirjalliseen materiaaliin tutustumalla. Laadukas lähdetieto ja analyysi ovat hyvän arkkitehtuurituotteen perusta, mutta ne eivät yksin riitä. Valitettavan usein näkee arkkitehtuurikaavioita, joiden hyödynnettävyys on heikko.

Millaiset arkkitehtuurituotteet sitten ovat laadukkaita? Seuraavassa on kuvattu tärkeimpiä laadun tekijöitä.

Kannattaa huomata, että kokonaisarkkitehtuurituotteiden laatu tarkoittaa eri asioita eri sidosryhmille. Esimerkiksi johto voi arvostaa selkeitä yleiskuvia ja analyysejä, kun taas IT-arkkitehdit voivat haluta tarkkojakin yksityiskohtia.

Tämä näkyy siinä, kuinka selkeitä ja tarkkoja kuvausten tulee olla. Se on loppujen lopuksi katsojasta kiinni, onko esimerkiksi viidenkin elementin kaaviossa jo yksi elementti liikaa. Arkkitehdin pitäisi pystyä vastaamaan erilaisten arkkitehtuurin käyttäjien tarpeisiin. Siksi arkkitehtuurituotteista voi joutua luomaan useita versioita eri sidosryhmille.

Käyttötarkoitukseen sopiva notaatio ja riittävillä ominaisuuksilla varustettu kuvausväline luonnollisesti myös parantavat arkkitehtuurikuvausten laatua monilla yllä mainituilla osa-alueilla. Arkkitehtuurin kuvaamistakin voi oppia, vaikkapa Coalan kokonaisarkkitehtuurikursseilla.

Ja niin kuin missä tahansa muussakin dokumentaatiossa, pitää kokonaisarkkitehtuurituotteiden ylläpidosta huolehtia. Tätä varten tuotteiden omistajuus tulee olla selkeästi määritelty.

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa tarkastellaan kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymiseen vaikuttavia asioita ja hyötyjen mittaamista.

Yhteydenotto