Kokonaisarkkitehti on kehittämistoiminnan kontrolleri

Blogi

Kokonaisarkkitehtia voisi verrata controlleriin. Ammattinetin mukaan controller on taloushallinnon ja laskentatoimen asiantuntija, joka tuottaa taloudellista tietoa, osallistuu budjetointiin ja investointisuunnitteluun, seuraa liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä sekä tukee johdon päätöksentekoa. Controllerin työkenttä on laaja, niin kuin kokonaisarkkitehdinkin.

Kokonaisarkkitehti tuottaa tietoa organisaation arkkitehtuurista, eli asioista ja niiden välisistä riippuvuuksista – palvelut, prosessit, tietojärjestelmät, tiedot ja teknologiat ovat tyypillisiä kuvattavia asioita. Kokonaisarkkitehti osallistuu – tai ainakin pitäisi osallistua – kaikkeen, jossa suunnitellaan näiden rakenteiden kehittämistä tai tehdään merkittäviä niitä koskevia päätöksiä.

Tyypillisin kohde on tietysti kehittämisprojekti, jossa kokonaisarkkitehti auttaa laajuuden ja riippuvuuksien hahmottamisessa sekä tuottaa tietoa ratkaisusuunnittelun pohjaksi. Voisiko mennä jopa niin pitkälle, että kokonaisarkkitehti eräänlaisena sisäisenä tarkastajana katsoisi jälkikäteen, toteutuiko projektin business case suunnitellulla tavalla?

Riippuvuuksien tunteminen auttaa myös projektitoimistoa projektien priorisoinnissa ja roadmappauksessa. Projektisalkun lisäksi kokonaisarkkitehti voi tukea myös järjestelmä- ja palvelusalkun hallintaa. Kokonaisarkkitehtuurissa voidaan ylläpitää ajantasaista kuvaa salkun tilanteesta ja riippuvuuksista, mikä toimii hyvin pohjana vaikkapa kehityssuunnittelulle. Pätevä kokonaisarkkitehti myös seuraa toimintaympäristöä ja voi suositella esimerkiksi uusia teknologioita ja näille parhaita pilotointikohteita.

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämisessä voi mennä pidemmällekin. Voisiko sen avulla katsoa fuusion tai yrityskaupan yhteydessä etukäteen, mitä ollaan ostamassa, ja päätyä näin luotettavampaan kustannus-hyötyanalyysiin? Sama koskee tietysti myös ulkoistustilanteita. Olisiko organisaation liiketoiminnan ja IT:n läpikotaisin tuntevalla arkkitehdilla käyttöä myös strategiasuunnittelussa – näin organisaation realiteetit tulisi ehkä huomioitua paremmin ja päädyttyä konkreettisempiin tavoitteisiin?

Pääsisikö teillä kokonaisarkkitehti johdon työpariksi?

Yhteydenotto