JHS179-suositus päivittyi – paremmaksiko?

Blogi

QWERTY! – Nyt se putkahti ulos – uusi, uljas kokonaisarkkitehtuuri-suositus! Vihdoin ja viimein, onhan sitä odotettukin. Vaan muuttuuko maailma paremmaksi ja selkeämmäksi sen myötä?

Ainakin jotakin muuttui paremmaksi: suosituksen nimi. Nyt se on selkeä Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Ei enää puhuta ICT-palvelujen kehittämisestä tai että se kuuluisi vain tuonne. Sillä nimensä mukaisesti kokonaisarkkitehtuuri katsoo KAIKKIA näkökulmia, joista toiminta-arkkitehtuuri on se tärkein ja vaikuttavin. Nimittäin sillä on voimakas vaikutus kaikkiin muihin näkökulmiin.

Jotakin uutta…

Vanhasta suosituksesta oli tullut palautetta, että se ei tue johtamista ja strategiatyötä. Niinpä yksi painopistealue uudessa versiossa oli strategiatyön tukeminen. Nyt mukana on strategiakarttaa, strategisia tavoitteita ja ajureita sekä monelle vieraalta kuulostava kyvykkyys-ajattelu.
Osa kokonaisarkkitehtuurityötä tehneistä organisaatioista on jo KA-kypsyystasoltaan kehittyneempiä ja nämä piirteet on suunnattu erityisesti heille. Ajatuksena ”moving on the next level…”

Uutta on myös aiempaa huomattavasti parempi integraatioarkkitehtuurin käsittely. Vanhassa versiossahan todettiin vain, että ”Kokonaisarkkitehtuuria voidaan kuvata kussakin päänäkökulmassa myös horisontaalisista näkökulmista, esim. palveluarkkitehtuurin-, integraatioarkkitehtuurin tai tietoturvallisuuden näkökulmasta.” Ja siinä se sitten olikin. Nyt aihepiiriä on laajennettu liitteissä kuvaamaan sekä integraatioarkkitehtuurin suunnittelua että toisaalta pilvipalveluita ja virtualisointia.

Vanhassa suosituksessa oli vain joitakin esimerkkejä erilaisista kaavioista, ja osa niistäkin virheellisiä. Nyt tätä puolta on parannettu omalla KA-kuvausten visualisointi -liitteellä, joka antaa esimerkkejä, miten kuvauksia voi tehdä. Pieni varoituksen sana: koska suurin osa esimerkeistä on elävästä elämästä, niin niissä on myös jonkin verran syntaksivirheitä.

Jotakin vanhaa…

On toki suosituksessa säilynyt jotakin vanhaakin. Näkökulmat ovat ennallaan, niihin on tullut kyllä lisää tekstiä ja kuvauksia. Samoin jako ns. minimikuvauksiin ja muihin – tosin nyt puhutaan peruskuvauksista ja laajennetuista kuvauksista. Ja peruskuvauksiin on tullut lisää kuvauksia entisten minimikuvauksten lisäksi.

Myös jako suositustekstiin ja joukkoon liitteitä on säilynyt. Tosin suurin osa liitteistä on vaihtunut. Sen sijaan excel-taulukot ovat vielä mukana, tosin nyt niissä on kuvausohjeita ja sarakevinkkejä, mitä näihin olisi tarkoitus kuvata. Excel-taulukot ovat mukana niitä varten, jotka eivät käytä varsinaisia KA-mallinnusvälineitä. Välineissähän sanallisetkin tiedot viedään itse välineeseen. Tosin suurimmassa osassa on toteutettuna excel-import, jonka avulla kenties exceleihin viedyt tiedot saadaan imaistuksi välineeseen.

Suositus on myös pitkä. Eli sen lukemiseen pitää varata aikaa. Ja toden sanoakseni, se tarvitsee kyllä koulutusta tuekseen, jotta kaikki asiat avautuisivat.

Jotakin lainattua…

Lainattua – kyllä – Kartturista. Tämä uusi versio yhdistää JHS 179:n ja Kartturin. Kartturin vaikutus näkyy joissakin kohdissa, ehkä eniten niille, joille Kartturi on tuttu.

Kartturin erillinen kehittäminen päättyy myös tähän. Molemmathan lähtivät alunperin yhdestä projektista liikkeelle, mutta sitten Kartturi eriytyi yliopistomaailman kuvaustavaksi yliopistouudistuksen kiireen takia.

On lainattu lisää myös TOGAFista, mm. jo aiemmin mainitut kyvykkyydet sekä nyt rakennekin muistuttaa enemmän TOGAFin ADM:n alkupuolta. Aiemmin aloitusvaiheet olivat yhtenä könttänä, mutta nyt on erikseen KA:n suunnittelun valmistelu ja Arkkitehtuurivision määrittely. On myös yritetty paremmin kuvata iteratiivisuutta kuvissa, mutta ei ole kyllä vielä TOGAFin ADM:n voittanutta.

Lainattua on myös eri organisaatioilta saadut kaavioesimerkit, joita on käytetty KA-kuvausten visualisointiliitteessä.

Jotakin sinistä…

VM:n värimaailmahan on sininen, joten siinä luontevasti sininen väri tulee mukaan. Tiettyjen kuvien sinisävyjä on tarkistettu luettavimmiksi.

Ja sitten se toinen merkitys sinisyydelle (blue): valitettavasti aikaa ja voimavaroja ei ollut yhtenäisen esimerkkisetin koostamiselle. Vaikka sitä myös osa työryhmästä toivoi. Tiedän itse, ettei tuollainen setti valmistu kädenkäänteessä – varsinkin jos halutaan tuottaa esimerkit myös kaikista sanallisista kuvauksista (lue: excelit).

Summa summarum

Paljon on tehty – uutta, selkeästi puuttunutta ja korjauksia virheellisiin ja huonosti kuvattuihin asioihin. Aikaa ja talkootyötä on kulunut – niin, kaikki konsultit tekivät työtä maksutta sen minkä muilta töiltään ehtivät. Virkamiehet toki tekivät työhönsä kuuluvaa tehtäväkenttää. Ainoa palkattu oli projektisihteeri, joka yritti pitää rönsyilevää keskustelua aisoissa ja saada työtä valmistumaan.

Palautekierroksilta otettiin kyllä palautteita vastaan ja joitakin muutoksiakin tehtiin, mutta työlle oli asetettu selkeä takaraja, minkä takia osaan jouduttiin vastaamaan ’ei aiheuta toimenpiteitä’. Jotkut olivat aidosti tällaisia, mutta osaan jouduttiin vastaamaan näin aikapulan takia.

Päivitetty suositus on laaja ja siinä on paljon uutta. Vähänkään kokemattomampi kokonaisarkkitehtuuriin tutustuja tarvitsee kyllä koulutusta kokonaisuuden ymmärtääkseen. VM tullee järjestämään koulutusta, mutta myös Coala on tarttunut tähän: olenkin jo päivittänyt meidän Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen -kurssin uuden suosituksen tasolle niiltä osin kuin käsittelemme JHS 179:n mukaisia asioita.

Päivitetyn suosituksen liitteineen löydät JHS-sivustolta JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen.

***    ***    ***    ***    ***

Lisää JHS 179:n sisällöstä kuulet Coalan kurssilla Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen – opi toimivat työtavat. Kuvaamisessa käytetään myös ArchiMate®-kuvauskieltä, johon pääset tutustumaan Johdanto ArchiMate® 3 -kuvauskieleen kurssilla.

Yhteydenotto