Väitös: Miten kokonaisarkkitehtuurin hyödyt syntyvät?

Uutinen

Eetu Niemi tutki väitöstyössään kokonaisarkkitehtuurin etuja ja sitä, miten hyötyjä syntyy. Väitöskirjatyö oli tapaustutkimus suuressa suomalaisessa julkishallinnon organisaatiossa.  Väitöstilaisuus pidettiin 18.11.2016 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Matti Rossi Aalto-yliopistosta ja tilaisuutta valvoi professori Samuli Pekkola TTY:n tiedonhallinnan ja logistiikan laitokselta.

Yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden toiminta ja toimintaympäristö muuttuvat yhä nopeammassa tahdissa. Niinpä organisaatioiden on jatkuvasti löydettävä uusia keinoja, joilla ne voivat ohjata muutosta. Kokonaisarkkitehtuuri on työkalu, jonka avulla voidaan luoda toimintaa tukeva yhtenäinen tietojärjestelmäympäristö, välttää päällekkäisyyksiä ja hallita kehitystyötä. Se antaa kaikille tekijöille yhteisen kuvan siitä, missä organisaatio haluaa olla tulevaisuudessa. Kokonaisarkkitehtuurin avulla kehittämisestä saadaan yhtenäistä ja ennakoivaa.

Niemen mukaan suurin osa kokonaisarkkitehtuurin hyödyistä organisaatiossa on sidoksissa arkkitehtuurituotteiden ja -palveluiden käytännön hyödyntämiseen. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja toteuttamisen tulee kytkeytyä tiiviisti organisaation ja sen sidosryhmien todellisiin tarpeisiin. Hyötyjen saaminen siis edellyttää, että kokonaisarkkitehtuuria käytetään oikein.

– Kokonaisarkkitehtuuria kannattaa ajatella organisaatiolle samanlaisena välttämättömänä toimintona kuin esimerkiksi tietoturvaa. Se ei välttämättä tuota heti mitattavissa olevia hyötyjä tai kustannussäästöjä, mutta jos sitä ei tehdä, ajaudutaan vakaviin ongelmiin. Ja kuten tietoturva, kokonaisarkkitehtuuri toimii parhaiten, kun se on taustalla mukana kaikessa toiminnassa, Niemi sanoo.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-3850-6

Lisätietoja: Eetu Niemi, puh. 050 550 2787, eetu.niemi@coala.fi

Yhteydenotto