KAOS Mallinnusilta 2.0

Uutinen

Coala on vahvasti mukana kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä (KAOS). Sen tarkoitus on edistää liiketoimintalähtöistä kokonaisarkkitehtuurinäkemystä elinkeinoelämässä, yrityksissä, julkishallinnossa ja yhteisöissä, ja yhteisön jäsenistö muodostaa aktiivisen liiketoiminta- ja kokonaisarkkitehtiverkoston. 

KAOS-ryhmän kaikkien aikojen suosituin iltatapahtuma lienee ollut niin kutsuttu mallinnusilta. Nyt mallinnusilta on tarjolla koko päivän kestävänä liveseminaarina, tervetuloa mukaan Mallinnusilta 2.0:aan! Mekin olemme siellä.

Seminaari on suunnattu nimenomaan arkkitehdeille, joten ohjelmassa painottuvat mallintaminen ja arkkitehtuurimenetelmien kehitys. Aamupäivällä on viisi puheenvuoroa, joiden aiheena ovat mm. käytännön kokemukset mallintamisesta, teknologia-arkkitehtuurin mallintaminen sekä palvelumuotoilun ja kokonaisarkkitehtuurin yhdistäminen. Iltapäivällä jakaannutaan kahteen työpajaan: Mallintamisen hyvät käytännöt ja Tiedon ja tietoarkkitehtuurin mallintaminen. 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://www.sytyke.org/mallinnusilta/

Yhteydenotto