Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurin mallinnuskäsikirja on julkaistu

Uutinen

Coalan mallinnuskäsikirja kuvaa yhden mahdollisen mallinnustavan kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuurikuvausten tekemiseen. Se kertoo, millaisia sisältöjä arkkitehtuurissa kuvataan ja millainen kuvien ulkoasu on (eli minkälaisia laatikoita ja viivoja niissä on). Sen avulla arkkitehtuurikuvauksista saadaan yhtenäisiä ja paremmin hyödynnettäviä.

Miksi sitten päädyimme tekemään oman mallinnuskäsikirjan? Onhan netissä jo tarjolla kaikenlaista mallinnusohjetta, standardia ja suositusta? Näin tietysti on, mutta alla perusteluita siitä, miksi tähän lähdimme.

Coalassa tykkäämme siitä, että mallinnustapa on selkeä ja yksinkertainen - mutta kuitenkin tarpeeksi kattava, jotta sen mukaan kuvattu sisältö olisi hyödynnettävää. Jos taas mallinnustapa on niin monimutkainen ja teoreettinen, ettei arkkitehtikaan sitä ymmärrä, ei voi edes odottaa saavansa laadukasta arkkitehtuurisisältöä. Ja jos mallinnettavaa sisältöä on liikaa tai se on liian yksityiskohtaista, ei sisältö välttämättä ole ylläpidettävissä. Jos taas käytännön esimerkit puuttuvat, voi olla aika varma siitä, että mallinnustapa ei jalkaudu käyttöön.

Pidämme myös käytännöllisyydestä. Mallinnustapamme perustuu kokemuksiimme kymmenien eri organisaatioiden arkkitehtuurityöstä. Tiedämme, että se toimii useimmissa organisaatioissa. Myös notaatioissa ja viitekehyksissä on tietysti paljon hyvää ja siksipä mallinnustapa myös kokoaa yhteen ArchiMate®:n ja JHS 179:n parhaat palat.

Voit hyödyntää mallinnuskäsikirjaa suoraan mallinnusohjeena, tai kehittää sen pohjalta oman mallinnuskäsikirjan organisaatioosi.

Lataa Coalan mallinnuskäsikirja täältä

 

Yhteydenotto