Coalassa on aloittanut kaksi uutta konsulttia

Uutinen


Coalassa on viime aikoina aloittanut kaksi uutta konsulttia, Olivia Luttinen ja Oskari Miettinen.
Olivia on käytännön arkkitehtuuriuraansa Coalassa aloitteleva projektiorientoitunut nuorempi konsultti. Olivia on suorittanut tietojärjestelmätieteen opinnot Jyväskylän yliopistossa, jossa on jo opinnoissaan päässyt tutustumaan kokonaisarkkitehtuuriin ja sen mallintamisen maailmaan.

Oskari on kansainvälinen konsultti, joka on teknisen osaamisensa lisäksi omaksunut käytännöllisen lähestymistavan ongelmien ratkaisuun monipuolisen toimialakokemuksen ja oman yritystoimintansa kautta. Coalassa hän tulee tekemään kokonaisarkkitehtuuria erityisesti kyberturvallisuuden näkökulmasta. Oskarilla on sama koulutustausta kuin Oliviallakin.

Yhteydenotto