Coalalle Menestyjä-sertifikaatti 2024

Uutinen

Meillä on kunnia olla tänä vuonna mukana Kauppalehden Menestyjät-listalla.

Tunnuslukuvertailujen perusteella Coala on sijoittunut sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestyjä-sertifikaatti kertoo myös siitä, että johtaminen, liiketoimintastrategia, henkilöstön osaaminen, sitoutuneisuus ja jatkuva kehittyminen ovat yrityksellä hallussa.

Haluamme kiittää tästä saavutuksesta henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, menestytään tulevaisuudessakin yhdessä!

Muutamia tunnuslukuja päättyneeltä tilikaudelta 

Coala Oy:n nettotulos tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023 oli 73 tuhatta euroa voitollinen.

Liikevaihto kasvoi kohtalaisesti, liikevaihtoa kertyi yritykselle 965 tuhatta euroa (823 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvun myötä Coala Oy:n käyttökate parani edellisestä vuodesta. Palasimme jälleen kannattavaksi, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden −5,3 %:sta 8,3 %:iin. Edellistä tilikautta rasitti toimintamallimme uudelleenorganisointi, joka selvästikin kannatti. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti myynnin ja laskutusasteen paraneminen. Coala Oy:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi verot, osingot, sekä investoinnit.

Coalassa työskenteli edellisen vuoden tapaan keskimäärin 8 henkilöä. Henkilöstön määrä pysyi samana, vaikka liikevaihto olikin reippaassa 17,2 %:in kasvussa. Myynnin tehokkuus lisääntyi selvästi edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto per henkilö kasvoi 18 tuhannella eurolla eli 17,2 %:lla ja nousi 121 tuhanteen euroon. Myynnin kasvun myötä on myös tehokkuus lisääntynyt. Henkilöä kohden tuotettiin jalostusarvoa 96 tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 14 tuhatta euroa eli 17,6 %:ia.

Pitkän aikavälin tarkastelussa Coala Oy:n tuloskunto on ollut hyvä. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 102 tuhatta euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 20 tuhatta euroa.

Yhteydenotto